Wil je de Bijbel beter ontdekken? Simply The Story helpt!

Wil je meer leren van de Bijbel op een interactieve en enthousiaste manier? Wil je ervaren hoe de Bijbelverhalen jou kunnen helpen bij je persoonlijke groei? Dan is een Simply The Story-bijeenkomst mogelijk zeer passend voor jou. Met Simply The Story leer je naar de verhalen kijken op een manier die je misschien nooit eerder hebt gedaan.

De Bijbel gaat open Simplu the story

Wat is Simply The Story?

Simply The Story is een mondelinge methode die mensen of groepen helpt om op een interactieve manier zelf ontdekkingen te doen in de Bijbel.

Een bijeenkomst van Simply The Story wordt geleid door iemand die getraind is in de methode. Deze gespreksleider vertelt een bepaald Bijbelgedeelte of Bijbelverhaal en gebruikt daarbij gebaren, mimiek, intonatie en oogcontact. Hierdoor krijgt het verhaal extra zeggingskracht en komt het beter over.

Daarna leidt de gespreksleider een gesprek over het verhaal waarbij iedereen kan meedoen en zijn kijk op het verhaal kan geven. Juist door die samenspraak en persoonlijke verdieping leer je meerdere kanten van het verhaal kennen en krijg je vaak nieuwe inzichten die ook raakvlakken kunnen hebben met het leven in deze tijd.

De groepen van Simply The Story kunnen heel verschillend zijn van grootte (ik werk met maximaal 12-15 deelnemers) zodat iedereen ook echt aan bod komt en gehoord wordt.

Inzicht krijgen in 5 stappen

Simply The Story betekent letterlijk: gewoon het verhaal. En dat is ook waar het bij deze methode om draait. Het verhaal staat centraal. En vandaaruit de verschillende inzichten die het verhaal oproept bij de deelnemers.

Dit inzicht wordt verkregen in de 5 stappen van de methode:

Stap-1: een korte introductie

Voordat het verhaal verteld wordt, schetst de gespreksleider de context van het verhaal. Wie zijn de personages, wat ging er aan het verhaal vooraf en wat heb je nodig hebt om het verhaal te begrijpen?

Stap-2: het verhaal levendig verteld

Vervolgens vertelt de gespreksleider het verhaal zoals het in de Bijbel staat, maar dan op een levendig wijze, zodat het extra goed overkomt. Door het gesproken woord te ondersteunen met mimiek en gebaren, gaat het meteen meer leven.

Stap-3: de kracht van herhaling

Na deze eerste vertelling, wordt het verhaal twee keer herhaald, maar nu in samenspraak met de deelnemers, zodat je als deelnemer nog meer betrokken raakt bij de inhoud.

Stap-4: een interactief vraaggesprek

Aan de hand van vragen over het verhaal wordt er dieper in het verhaal gedoken, waardoor je je als deelnemer goed kunt inleven in de personen. Daardoor ontstaat er een mooi gesprek en ontdek je meer van wat de personen in het verhaal beweegt.

Stap-5: toepassen in het dagelijks leven

Bijbelverhalen zijn tijdloos. Ook al vonden ze lang geleden plaats, de wijsheid kan ook op het heden worden toegepast. Met nieuwe vragen kijk je als deelnemer wat je ontdekt hebt en hoe het jou kan helpen in het leven van vandaag.

Waarom is Simply The Story zo’n helpende methode?

Bijbelverhalen werden oorspronkelijk verteld aan elkaar en later pas opgeschreven. Daarom zijn het bij uitstek verhalen om te vertellen. Daarnaast geven veel mensen er de voorkeur aan informatie te krijgen door te luisteren in plaats van te lezen. Door ze ook nu te vertellen, maak je gebruik van de kracht van vertellen en komen ze extra tot leven.

Daarbij levert het nog meer op:

  • Ontdekken – Doordat je zelf ontdekkingen doet naar aanleiding van de vragen, krijg je verrassende inzichten. De zogenaamde -aha- momenten
  • Inleven – Met het inleven in de personen komt het verhaal veel dichterbij dan wanneer je het zelf leest en ga je jezelf herkennen in de personen.
  • Toepassen – Aan de hand van de gesprekken ontdek je wat het verhaal je te zeggen heeft voor vandaag en daarmee sluit het aan op je leven van nu
  • Vertrouwen – Uiteindelijk leer je de Bijbel en wie God is beter kennen. daardoor groei je in vertrouwen

Voor iedereen geschikt (ook niet-gelovigen)

Simply The Story is laagdrempelig en toegankelijk met ruimte en aandacht voor iedereen. De methode is geschikt voor gelovigen die meer willen leren van de Bijbel, meer inzicht willen krijgen in zichzelf en willen groeien in het geloof.

Maar ook niet-gelovigen hebben er veel aan, aangezien de Bijbelverhalen over universele thema’s gaan die voor iedereen wijsheden en inzichten bevat.

Je hebt ook geen enkele voorkennis nodig, omdat de verhalen duidelijk worden ingeleid. Het is daarmee ook geschikt voor kinderen en jongeren. Juist voor hen is het luisteren naar verhalen een mooie manier om er kennis van te nemen.

Ook voor groepen die al langer bezig zijn met de Bijbel kan Simply The Story heel verrijkend zijn.

Anders dan een Bijbelstudie of preek

Ook in een Bijbelstudie of preek komen de Bijbelverhalen natuurlijk aan bod en worden ze vaak levendig verteld met een interpretatie die ook op het heden kan slaan. Het verschil met een Bijbelstudie of preek is dat je bij Simply The Story zelf deze inzichten ontdekt waardoor ze meer op jouw eigen situatie van toepassing zijn. De verhalen worden zo nog waardevoller en gaan zo nog meer leven.

Iets voor jou?

Zou jij ook (nog) meer kennis willen krijgen van de Bijbel en de rijke verhalen echt tot leven willen laten komen? Zodat je er zelf ook weer wijzer van wordt? Als ervaren Simply The Story-leider geef ik regelmatig sessies voor kleine groepen. Neem contact met me op als je hier ook een keer bij wilt aansluiten of als je dit een keer wilt voor je groep. Stel ook gerust je vragen. Ik hoor graag waarmee ik je kan helpen.

Lees en zie hier een voorbeeld en reviews. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stel je vraag