Algemene voorwaarden

Voorwaarden Coachen

Met het invullen, ondertekenen en terugsturen van het intakeformulier gaan we een samenwerking aan. In deze samenwerking zullen we regelmatig bespreken of we op het voor jou goede spoor zitten. Je stemt door het ondertekenen in met het krijgen van opdrachten die je tussentijds uitvoert. Ook ga je akkoord met de afspraken die we in overleg hebben gemaakt over frequentie en de betaling. Deze staan onderaan het intakeformulier. Het niet invullen, ondertekenen of terugsturen van het intakeformulier maakt dat de samenwerking niet tot stand komt.

Mocht je verhinderd zijn laat het dan uiterlijk 24 uur van te voren weten om kosten te voorkomen. We maken dan gelijk een nieuwe afspraak. Mocht er binnen 24 uur zich een situatie voordoen waarin sprake is van overmacht en de afspraak daardoor niet kan worden nagekomen zal er geen bedrag in rekening worden gebracht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende onvoorziene oorzaken waarop je geen invloed kan uitoefenen en waardoor je niet in staat bent de afspraak na te komen.  Bij twijfel of wanneer dit meerdere keren gebeurd, kan het zijn dat er een gedeelte van het bedrag in rekening wordt gebracht. De factuur wordt per e-mail achteraf toegezonden. Het betalingstermijn is 14 dagen tenzij anders afgesproken en dat staat dan ook vermeld op de factuur. Bij vertraging in de betaling neem ik met u contact op. In overleg bespreken we hoe dit opgelost kan worden.

De coaching vindt plaats op Nikolaus Boutstraat 8, 3273 BC in Westmaas. Indien je niet in staat bent om daar naar toe te komen kan ik ook naar jou toe komen. In dat geval zal ik de gemaakte reiskosten in rekening brengen volgens het op dat moment daarvoor geldende tarief en op basis van de kilometers aangegeven door ANWB-routeplanner. In geval van wandelcoaching kan het ook zijn dat we elkaar ontmoeten op een andere plek, waar we beiden naar toe reizen. In dat geval zijn de gemaakte reiskosten voor ieder van ons persoonlijk.

Zowel bij het coachen binnenshuis, als buitenshuis en bij het gebruik van creatieve materialen of materialen van de natuur is Coach Atelier Over Hoop niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en het nemen van voorzorgsmaatregelen tijdens een coachsessie. Ook is Coach Atelier Over Hoop niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van jou of van het kind/jongere tijdens de coaching.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien dat van toepassing is, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder die opdracht geeft tot de coaching, draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat als de andere ouder bezwaar maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

Coach Atelier Over Hoop maakt een verslag van de coachsessies en foto’s van gemaakte opdrachten. Dit dossier bevat alleen die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de coaching. Het is alleen toegankelijk voor jou. Het is ook toegankelijk voor de ouders van het kind/jongere indien het kind/jongere daarvoor toestemming heeft gegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Coach Atelier Over Hoop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na 3 jaar worden de gegevens verwijderd tenzij je toestemming hebt gegeven foto’s van opdrachten of reviews te plaatsen op mijn site.

Voorwaarden Workshops

De workshops vinden in overleg plaats. Wat we afspreken zal ik vastleggen in een offerte. Met het invullen, ondertekenen en terugsturen van de offerte gaan we een samenwerking aan.

Mocht je verhinderd zijn laat het dan uiterlijk 24 uur van te voren weten om kosten te voorkomen. We maken dan gelijk een nieuwe afspraak. Mocht er binnen 24 uur zich een situatie voordoen waarin sprake is van overmacht en de afspraak daardoor niet kan worden nagekomen zal er geen bedrag in rekening worden gebracht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende onvoorziene oorzaken waarop je geen invloed kan uitoefenen en waardoor je niet in staat bent de afspraak na te komen.  Bij twijfel of wanneer dit meerdere keren gebeurd, kan het zijn dat er een gedeelte van het bedrag in rekening wordt gebracht. De factuur wordt per e-mail achteraf toegezonden. Het betalingstermijn is 14 dagen tenzij anders afgesproken en dat staat dan ook vermeld op de factuur. Bij vertraging in de betaling neem ik met u contact op. In overleg bespreken we hoe dit opgelost kan worden.

De workshop vindt plaats op Nikolaus Boutstraat 8, 3273 BC in Westmaas of op een locatie die in overleg is vastgesteld. In dat geval zal ik de gemaakte reiskosten in rekening brengen volgens het op dat moment daarvoor geldende tarief en op basis van de kilometers aangegeven door ANWB-routeplanner.

Zowel bij een workshop binnenshuis, als buitenshuis en bij het gebruik van creatieve materialen of materialen van de natuur is Coach Atelier Over Hoop niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade. Wanneer je deelneemt aan een workshop ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en het nemen van voorzorgsmaatregelen tijdens de workshop. Ook is Coach Atelier Over Hoop niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van jou of andere deelnemers aan de workshop.

Stel je vraag