Over Hoop

Afspraak binnen 2 weken

Je bent op zoek naar meer rust in je leven. Je wilt overzicht over de chaos in je volle hoofd.

Je bent op zoek naar perspectief voor de toekomst zodat je weer verder kunt.

Soms gebeurt er iets, wat je leven overhoop gooit….

….het overlijden van iemand van wie je houdt, een scheiding, een verhuizing, een droom die in duigen valt, niet uitkomen waar je zo graag wilt uitkomen, teleurstelling, missen van vriendschap en zelfs het kwijtraken van God. Kortom Verlies.

Heb je verdriet en lukt het niet om het te voelen? Of voel je verdriet en heb je geen woorden om er over te vertellen?

Heeft de gebeurtenis niet alleen impact op jou maar ook op de anderen in je gezin of omgeving? Merk je veranderingen op in het gedrag van je kind?

Blijf dan niet langer in een kringetje ronddraaien maar zet een eerste stap en zoek hulp.

Coach Atelier ‘Over Hoop’ wil graag vrouwen en jongeren tot 18 jaar, helpen wanneer het in het leven anders loopt dan gedacht.

’Over Hoop’ wil dat jij je gezien en gehoord weet én erkenning en herkenning ontvangt.

In een coachtraject begeleid ik je in het zoeken naar nieuwe wegen waardoor je rust, overzicht en perspectief krijgt en je weer stappen kunt zetten op de weg naar groei en bloei.

Met verschillende workshops wil ‘Over Hoop’ groepen helpen om Bijbelverhalen en creativiteit te verbinden met het eigen verhaal.

Ik zie graag mensen groeien, bloeien en tot hun doel komen.

Het is mijn passie door het coachen en workshops daar een bijdrage aan te mogen leveren.

over hoop tranenkruik

Stel je vraag